ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการเช่าลงทุนพัฒนาอาคารพาณิชย์จำนวน 9 คูหา

ตามที่สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่นข้อเสนอการเช่าลงทุนพัฒนาอาคารพาณิชย์จำนวน 9 คูหา บริเวณพื้นที่หมอน 29 ซอยจุฬาลงกรณ์ 5 ตามประกาศลงวันที่ 12 มกราคม 2561 นั้น

บัดนี้ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอการเช่าลงทุนพัฒนาอาคารพาณิชย์จำนวน 9 คูหา บริเวณพื้นที่หมอน 29 ซอยจุฬาลงกรณ์ 5 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือก คือ บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

 

 

ผลการพิจารณาข้อเสนอ
การเช่าลงทุนพัฒนาอาคารพาณิชย์จำนวน 9 คูหา
บริเวณพื้นที่หมอน 29 ซอยจุฬาลงกรณ์ 5

Start typing and press Enter to search