พนักงานป้องกันความสูญเสีย (LP)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ควบคุมกำกับงานรักษาความปลอดภัยและงานป้องกันอัคคีภัย
• ตรวจพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ส่วนกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบต่างๆ
• ควบคุมกำกับบริษัทรับจ้าง รปภ.
• ตรวจความผิดปกติ กฎระเบียบ ร้านเช่า การเข้าทำงานในพื้นที่

 

คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการทำงาน LP หรือ Fireman ไม่น้อยกว่า 3 ปี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
• มีจิตใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี อดทน
• ผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
• ผ่านการอบรม Fireman ขั้นรุนแรง

 

Download ใบสมัคร

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงานมาที่ Email : recruitment@pmcu.co.th

Start typing and press Enter to search