พนักงานบริหารอาคาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร
• ดูแล ซ่อมแซมบำรุงรักษางานกายภาพทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงงานโครงสร้างอาคาร
• ตรวจเช็คแบบตกแต่งร้านค้า ประสานงานกับผู้เช่า และตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา
• ประสานงานและตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
  พนักงานทำความสะอาด และพนักงานดูแลสวนหย่อม

 

คุณสมบัติ

• เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านดูแลอาคารและบริหารอาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
• มีจิตใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี อดทน

 

Download ใบสมัคร

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงานมาที่ Email : recruitment@pmcu.co.th

Start typing and press Enter to search