ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ด้านผู้เช่าสัมพันธ์)

คุณสมบัติ

• เพศชาย / หญิง อายุ 32 ปีขึ้นไป บุคลิกยิ้มแย้ม แจ่มใส
• ระดับการศึกษาปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาบริหารจัดการ,การตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์การทำงานด้านการขายหรือบริการหลังการขาย5 ปีขึ้นไป
• มีทักษะในการบริหารจัดการ ทักษะการเจรจาต่อรอง ใจเย็น มีความเป็นผู้นำ มีใจรักงานบริการ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ควบคุมกำลังทีมผู้เช่าสัมพันธ์
• เป็นแกนหลักในการประสานงานกับร้านค้า ผู้เช่าทุกประเภท ทั้ง Retail office และห้องพักอาศัย
• ติดตามงานการร้องเรียนต่างๆของผู้เช่าและประสานงานติดตามหน่วยงานภายในให้งานสำเร็จลุล่วง
• ประเมินสถานการณ์การค้าขายของผู้เช่าประเภทค้าปลีก รวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการต่อสัญญาเช่า
• ขายพื้นที่ร้านค้า พื้นที่จัดงาน พื้นที่บธูขนาดเล็กรวมถึงสื่อโฆษณาต่างๆ

 

Download ใบสมัคร

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงานมาที่ Email : recruitment@pmcu.co.th

Start typing and press Enter to search