เชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการ Fiber Optic Cable (FOC) บริเวณสยามสแควร์

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดให้เอกชนที่สนใจ เข้ามาลงทุนติดตั้ง บำรุงรักษา
และบริหารจัดการการใช้สายสัญญาณ Fiber Optic Cable
บริเวณพื้นที่สยามสแควร์ โดยการฝังในระดับใต้ดิน
เพื่อใช้ทดแทนสายสื่อสารเดิมทั้งหมด

ผู้สนใจเข้าเสนองาน
ติดต่อขอซื้อเอกสารข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ (TOR) ได้ในราคา 1,000 บาท
ที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน – 17 กันยายน 2561 ในเวลาราชการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนบริหารธุรกิจพิเศษ
โทร. 02-218-3590 ต่อ 221
ในวันและเวลาราชการ

 

คลิกเพื่อดู ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ

Start typing and press Enter to search