เปิดพื้นที่สร้างสรรค์จุดประกาศไอเดีย “เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 4” ณ สยามสแควร์

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดพื้นที่สร้างสรรค์จุดประกาศไอเดีย กับงาน  “เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 4”
(The 4th  Bangkok Art Festival)  พบกับตลาดนัดศิลปะ กิจรรม Work Shop
การแสดงของเยาวชน และอื่นๆอีกมากมาย

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 61 – กรกฎาคม 62 เวลา 14.00 – 20.00 น.
ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน

ณ ชั้น LG สยามสแควร์วัน และสยามสแควร์ ซอย 5

Start typing and press Enter to search