เปิดกิจกรรมชวนท่องเที่ยว ” เมืองรอง ต้องลอง ต้องรัก ต้องใส่ใจ “

วันที่ 25 ต.ค. 2561 คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คุณรัฐการ เห็นสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) พร้อมด้วยผู้บริหาร ททท. และศิลปินดารานักร้อง-นักแสดง ร่วมเปิดกิจกรรมเชิญชวนท่องเที่ยว ” เมืองรอง ต้องลอง ต้องรัก ต้องใส่ใจ ” ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเมืองรอง แบบคาร์บอนต่ำ ในจังหวัดเมืองรอง ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้เกิดการท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ 55 เมืองรองของประเทศไทย เพื่อกระจายโอกาสในเชิงรายได้จากการท่องเที่ยว ไปสู่เศรษฐกิจฐานราก ปรับสัดส่วนนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติในพื้นที่เมืองหลักต่อเมืองรอง พร้อมสร้างจิตสำนึกท่องเที่ยวอย่างใส่ใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติ และขนบธรรมเนียมและประเพณีความเป็นไทย เพื่อความยั่งยืนของชุมชน โดยใช้วิธีสร้างกระแส ผ่าน 5 Influencer ได้แก่ อุ๋ย บุดด้าเบส นุ่น ศิรพันธ์ ตูมตาม ยุทธนา เป้ อารักษ์ และอัครัฐ นิมิตชัย

Start typing and press Enter to search