ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ Fiber Optic Cable (FOC) บริเวณสยามสแควร์

ตามที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการ Fiber Optic Cable (FOC) บริเวณพื้นที่สยามสแควร์ ตามประกาศลงวันที่ 7 กันยายน 2561 นั้น

บัดนี้ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ Fiber Optic Cable (FOC) บริเวณพื้นที่สยามสแควร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก คือ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

นายวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน
ประธานคณะทำงานฯ

คลิกเพื่อดู ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ

Start typing and press Enter to search