จาก LIDO สู่ LIDO Connect… ความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เปลี่ยนไป

ตำนานกว่า 50 ปี ของโรงภาพยนตร์ ลิโด มัลติเพล็กซ์ ในบทบาทของโรงภาพยนตร์ชั้นนำ และแหล่งรวมแฟชั่นบนพื้นที่ของสยามสแควร์ ซึ่งบริหารโดย PMCU

ปัจจุบันกำลังก้าวสู่ความเปลี่ยนผ่าน แต่ยังคงเอกลักษณ์และความเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและพัฒนาศิลปะวัฒนธรรม และนวัตกรรมสาขาต่างๆ เพื่อเป็นพื้นที่ในการแสดงออกที่สามารถต่อยอดในอาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไม่จำกัด ในชื่อโครงการ ลิโด้ คอนเนค (LIDO Connect) จากการร่วมมือกันระหว่าง LOVEiS Entertainment และ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU)

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้สยามสแควร์ ยังคงเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัฒนธรรม นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ต่อไป

#สยามสแควร์ #PMCU

ขอบคุณคลิปวิดีโอจากช่อง One 31

Start typing and press Enter to search

สยามสแควร์, PMCU