ประกวดคลิปวีดิโอในหัวข้อ “PMCU พื้นที่เชื่อมโยงโอกาสสำหรับทุกชีวิต”

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU)
ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ ร่วมประกวดคลิปวีดิโอในหัวข้อ
“PMCU พื้นที่เชื่อมโยงโอกาสสำหรับทุกชีวิต”

ส่งผลงานด้วยตนเอง ที่ส่วนสื่อสารองค์กรและสนับสนุนการตลาด
ชั้น 2 อาคารสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ
ภายในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

Start typing and press Enter to search