PMCU จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “จิตอาสา จุฬาฯ ของเรา”

3 เมษายน 2562 สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) ร่วมกับ สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “จิตอาสา จุฬาฯ ของเรา” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการจุฬาฯ สามัคคี โดยนำคณะผู้บริหารและพนักงาน PMCU พร้อมด้วยอาจารย์และนิสิตกว่า 150 คน ลงพื้นที่ร่วมทำความสะอาดถนนอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ (จุฬาฯ ซอย 5 เดิม) จากถนนพระราม 1 – ถนนพระราม 4 ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร พร้อมทั้งติดตั้งถังขยะแบบแยกประเภทไว้ตามจุด รวมทั้งร่วมเดินรณรงค์ให้ทิ้งและแยกประเภทขยะ

 

 

Start typing and press Enter to search