จุฬาฯ สานต่อ CU Smart City ลงนามร่วมมือพัฒนาพลังงานไฟฟ้า กับ กฟน.

5 เมษายน 2562 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ร่วมกับ คุณกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ลงนาม “ความร่วมมือการพัฒนาระบบจ่ายไฟฟ้า รองรับโครงการเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ” โดยมี รศ.ดร.วิศณุ  ทรัพย์สมพล  รองอธิบการบดีด้านการจัดการทรัพย์สินและนวัตกรรม กำกับดูแลสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU)  รศ.ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์ภิลาศ ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาฯ  คุณวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมงาน ณ โถงหน้าห้องประชุม Auditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง (สำนักงานใหญ่) คลองเตย

โดยโครงการความร่วมมือการพัฒนาระบบจ่ายไฟฟ้า รองรับโครงการเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ (Chula Smart City) จะเป็นการพัฒนาสถานีไฟฟ้าย่อย 2 สถานี ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ สถานีย่อยสามย่าน และ สถานีย่อยปทุมวัน เพื่อรองรับการระบบพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (micro grid) ที่ต่อเชื่อมกับ Solar Roof Top ประมาณ 20 เมกะวัตต์ และติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (energy storage system) ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการเชื่อมโยงการบริหารจัดการพลังงานด้วยระบบมิเตอร์อัจฉริยะ หรือ AMI นอกจากนี้ยังมีการนำสายไฟลงใต้ดิน ทั่วทั้งพื้นที่มหาวิทยาลัยและพื้นที่โดยรอบ เพื่อทำให้ระบบไฟฟ้าให้มีความเพียงพอ มั่นคง ปลอดภัย ทำให้เกิดทัศนียภาพสวยงามเป็นเมืองน่าเดิน โดยปรับปรุงระบบจำหน่ายในพื้นที่สยามสแควร์เป็นระบบสายใต้ดิน จะเสร็จภายในปี 2562 และคาดว่าจะเสร็จครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดนี้ภายใน ปี 2564 ทั้งนี้จะทำให้สามารถควบคุมและแก้ไขระบบไฟฟ้าขัดข้องอย่างอัตโนมัติ ควบคุมคุณภาพไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้า ให้อยู่ในมาตรฐานการให้บริการ และผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าได้

Start typing and press Enter to search