เชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอการเช่าลงทุนพัฒนาที่ดิน ศูนย์บริการวิชาการจิรายุ-พูนทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดให้เอกชนผู้สนใจเช่าลงทุนพัฒนาที่ดิน
ศูนย์บริการวิชาการจิรายุ-พูนทรัพย์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง
ให้เป็นสถานที่ประกอบการเชิงพาณิชย์หรือธุรกิจ

 

ภาพถ่ายบริเวณที่ดิน

ผู้สนใจเข้าเสนองาน
ขอซื้อเอกสารข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ (TOR)

โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จำนวน 500 บาท
และขอรับเอกสารที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ตั้งแต่วันที่ 11 – 30 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริหารธุรกิจพิเศษ
โทร. 02-218-3590 ต่อ 253 ในวันและเวลาราชการ

คลิกเพื่อดู : ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ

คลิกเพื่อดู : ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ

Start typing and press Enter to search