เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “CHULA Art Town’s Workshop”

“CHULA Art Town’s Workshop” 🎨🎨เวิร์คช้อปการสร้างสรรค์ Street Art
โดยศิลปินผู้เชี่ยวชาญทีมงาน ATM Legacy ในโครงการ “CHULA Art Town”
ร่วมมือระหว่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์, สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และบริษัทอุไรพาณิชย์

Workshop สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุ 14 ปีขึ้นไป
อุปกรณ์ และอาหารเครื่องดื่ม ไม่มีค่าใช้จ่าย!!!!

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
ลงทะเบียน 9:30 เริ่มงาน 10:00-16:00
สถานที่ ตลาดสะพานเหลือง (ถนน ๑๐๐ ปี จุฬาฯ (ซ.จุฬาฯ 5))

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม อ.ดร.สิริธร 0818035281
ลงทะเบียน https://forms.gle/VdV7rNnch9UgorSE8

#Chulaarttown
#PMCU

Start typing and press Enter to search