ขอเชิญชมการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญชมการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2562 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

– วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 – วง ดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาฯ CU Band

(หลังการแสดงจะมีพิธีจุดเทียนถวายชัยมงคล (แต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลือง)

– วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562  – ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ สโมสรนิสิตจุฬาฯ

– วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562   – วงดุริยางค์ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

– วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 – วงดนตรีจุฬาฯ เชมเบอร์

– วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562  – วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม โทร. 0-2218-3634 – 5 สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ โทร. 0-2218-3590 ต่อ 231 และศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-3359-60

Start typing and press Enter to search