เชิญชวนร่วมยื่นข้อเสนอให้เอกชนดำเนินการบำบัดน้ำเสีย บริเวณสวนหลวง-สามย่าน

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดให้เอกชนผู้สนใจ
ยื่นข้อเสนอโครงการให้เอกชนดำเนินการบำบัดน้ำเสีย
และนำกลับมาใช้ใหม่ (Water Recycling) บริเวณพื้นที่สวนหลวง – สามย่าน

ผู้สนใจเข้าเสนองาน
ขอซื้อเอกสารข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ (TOR)
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จำนวน 500 บาท
และขอรับเอกสารที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ตั้งแต่วันที่ 7 – 13 มิถุนายน 2562
ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนพัฒนาธุรกิจ
โทร. 02-218-3590 ต่อ 221
ในวันและเวลาราชการ

 

คลิกเพื่อดู : ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ

คลิกเพื่อดู : ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ

Start typing and press Enter to search