สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ ต้อนรับคณะดูงานจาก ม.สงขลานครินทร์

4 ก.ค.2562 สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) โดยคุณสุรงค์ สุวรรณวานิช ผุู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน สายงานกลยุทธ์องค์กร คุณเทวิกา ภู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน สายงานการบัญชีและการเงิน ให้การต้อนรับคุณพิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสนำคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาเรื่องการบริหารจัดการที่ดินของสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ  พร้อมเข้าชมการบริหารงานของอาคารสยามสแควร์วัน โดยมีส่วนสื่อสารองค์กรและสนับสนุนการตลาด และทีมบริหารอาคารสยามสแควร์วัน นำชมสถานที่  

Start typing and press Enter to search