เปิดให้เอกชนดำเนินการผลิตน้ำเย็น ภายในอาคารสยามสแควร์วัน และอาคารสยามกิตติ์

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดให้เอกชนดำเนินการผลิตน้ำเย็น (Chiller Plant)
ภายในอาคารสยามสแควร์ วัน และอาคารสยามกิตติ์

ผู้สนใจเข้าเสนองาน
ขอซื้อเอกสารข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ (TOR)
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จำนวน 500 บาท
และขอรับเอกสารที่
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 2 เลขที่ 254 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันที่ 12 – 19 กรกฎาคม 2562
ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-218-3590 ต่อ 253
ในวันและเวลาราชการ

 

คลิกเพื่อดู : ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ

คลิกเพื่อดู : ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ

Start typing and press Enter to search