รมต.ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทดลองใช้บริการรถสามล้อไฟฟ้า “MuvMi”

23 ก.ค. 2562 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เดินทางมาพบปะและหารือกับผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณาจารย์ และนิสิตจุฬาฯ เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย การศึกษาและการวิจัยในระดับอุดมศึกษา โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ พร้อมตัวแทนผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับ

และในโอกาสนี้ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ทดลองใช้บริการรถสามล้อไฟฟ้า “MuvMi” ซึ่งเป็นระบบขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) หนึ่งในโครงการ “เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ (Chula Smart City)” เพื่อให้ชาวจุฬาฯ รวมไปถึงบุคคลทั่วไปโดยสารเดินทางภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณโดยรอบได้อย่างสะดวก ประหยัดและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดย MuvMi ใช้รถระบบไฟฟ้า100% ในการให้บริการ รับ-ส่งผู้โดยสาร ซึ่งรถไฟฟ้านี้ได้ผ่านการวิเคราะห์ร่วมกับสถาบันศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) จึงทำให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการรวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Start typing and press Enter to search