ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

23 สิงหาคม 2562 คุณวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ณ บริเวณโถงอาคารจามจุรี 5

Start typing and press Enter to search