ช่างเทคนิคโยธา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้าง
• ตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้างขั้นพื้นฐาน
• จัดรวบรวม Shop drawing และ As-built drawing จากผู้รับเหมา
• จัดเตรียมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับก่อสร้างต่างๆ ภายในพื้นที่
• จัดทำและเขียนแบบก่อสร้าง
• ทำการสำรวจอาคารและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
• เข้าใจหลักการก่อสร้างอาคารเป็นอย่างดี

 

คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปวส ถึงปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง โยธา
• มีประสบการณ์ 2-3 ปี (ถ้าผ่านงานศูนย์การค้าจะพิจารณาพิเศษ)
• มีความรู้ด้าน Auto cad และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

 

Download ใบสมัคร

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงานมาที่ Email : recruitment@pmcu.co.th

Start typing and press Enter to search