โอ้กะจู๋มอบเงินบริจาคให้อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

30 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงินบริจาคตามโครงการ “โอ้กะจู๋ ปันฮัก” หยิบแล้วหยอด จำนวน 50,000 บาท จากคุณจิรายุทธ ภูวพูนผล และคุณวรเดช สุชัยบุญศิริ เจ้าของร้าน “โอ้กะจู๋” เพื่อร่วมบำรุงรักษาอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสฉลองเปิดสาขาใหม่ ที่สยามสแควร์ซอย 2

Start typing and press Enter to search