ประกาศ ปิดปรับปรุงสนามกีฬาเทพหัสดินชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 2562

ประกาศ ปิดปรับปรุงสนามกีฬาเทพหัสดินชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 2562
เพื่อดำเนินการปรับระดับสนามเปลี่ยนและปลูกหญ้าทดแทนพร้อมระบบรดน้ำบำรุงรักษาสนามใหม่

และจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 1 ธ.ค. 2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก ไว้ ณ ที่นี้

 

 

Start typing and press Enter to search