ผลการคัดเลือก การบริหารจัดการโครงการผลิตน้ำเย็น (Chiller Plant)

ประกาศ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้ลงทุนโครงการการบริหารจัดการโครงการผลิตน้ำเย็น (Chiller Plant) ภายในอาคารสยามสแควร์วัน และอาคารสยามกิตติ์

ตามที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการโครงการผลิตน้ำเย็น (Chiller Plant) ภายในอาคารสยามสแควร์วัน และอาคารสยามกิตติ์ ตามประกาศลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นั้น

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประกาศว่า บริษัท ทีเอชเอส อินโนเวชั่น จำกัด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้บริหารจัดการโครงการผลิตน้ำเย็น (Chiller Plant) ภายในอาคารสยามสแควร์วัน และอาคารสยามกิตติ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562

นายวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน/ประธานคณะทำงานฯ

คลิกเพื่อดู : ประกาศผลการคัดเลือก

Start typing and press Enter to search