เปิดให้เอกชนดำเนินโครงการ Solar Rooftop ของ Block 28

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดให้เอกชนดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคาอาคาร (Solar Rooftop) ของโครงการ Block 28

ผู้สนใจเข้าเสนองานขอซื้อเอกสารข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ (TOR)
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จำนวน 1,000 บาท

และขอรับเอกสารที่
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 2 เลขที่ 254 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 ตุลาคม 2562
ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-218-3590 ต่อ 221
ในวันและเวลาราชการ

คลิกเพื่อดูประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ

Start typing and press Enter to search