โดม จารุวัฒน์ มอบเงินบริจาคจากกิจกรรม Birthday Charity สมทบทุนเพื่อการบำรุงรักษาอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

24 ตุลาคม 2562 รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงินบริจาคจากคุณจารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม หรือโดม เดอะสตาร์ จากกิจกรรม Dome’s Birthday Charity ซึ่งเป็นการแสดงดนตรีเปิดหมวกในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด 28 ปี ที่ลานอัฒจันทร์ ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน สมทบทุนเพื่อการบำรุงรักษาอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Start typing and press Enter to search