คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างชาติเยี่ยมชมอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

26 ตุลาคม 2562 คุณสุวรรณา เหล่าผลเจริญ ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) ให้การต้อนรับรศ.ดร.อดิทธิ์ เชี่ยวสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านวิรัชกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสนำคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างชาติ เข้าเยี่ยมชมอุทยาน 100 ปีจุฬาฯ โดยมีคุณกชกร วรอาคม ภูมิสถาปนิก หนึ่งในผู้ออกแบบอุทยาน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

Start typing and press Enter to search