เชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการบริหารจัดการลานจอดรถ บริเวณ CU Sport Zone

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจ
จะเข้ามาร่วมลงทุนและบริหารจัดการ
ลานจอดรถ บริเวณ CU Sport Zone

ผู้สนใจเข้าเสนองานขอซื้อเอกสารข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ (TOR)
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จำนวน 1,000 บาท

และขอรับเอกสารที่
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 2 เลขที่ 254 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันที่ 3 – 13 ธันวาคม 2562

ในวันและเวลาราชการ

ดูประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ

Start typing and press Enter to search