สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ 2563

8 มกราคม 2563 ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์ หน้าอาคารจามจุรี 4 ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจุฬาฯ เนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ 2563 พร้อมให้โอวาทและอวยพรปีใหม่แก่ผู้ร่วมงาน

ซึ่งในโอกาสนี้ รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำกับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สินและนวัตกรรม นำคณะผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) เข้าร่วมพิธีตักบาตรในครั้งนี้

Start typing and press Enter to search