เชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling) บริเวณพื้นที่ สวนหลวง-สามย่าน

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการยื่นข้อเสนอ
โครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling)
บริเวณพื้นที่เขตพาณิชย์ สวนหลวง-สามย่าน

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารรายละเอียด
ได้ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2563

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-218-3590 ต่อ 221
ในวันและเวลาราชการ

ดูประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ

Start typing and press Enter to search