โครงการฝึกทำงานที่บ้าน สำหรับนิสิต นักศึกษา ชั้นปีการศึกษาที่ 3 และ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานจริง

PMCU INTERNSHIP PROGRAM 2020 (Work From Home) : โครงการฝึกทำงานที่บ้าน สำหรับนิสิต นักศึกษา ชั้นปีการศึกษาที่ 3 และ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานจริง

>>> สามารถ Download ใบสมัครได้ที่นี่ <<<

Start typing and press Enter to search