ประกาศเลื่อนกำหนดการยื่นซองข้อเสนอในโครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling) บริเวณพื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง – สามย่าน

ประกาศ  สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง  ขอเลื่อนกำหนดการยื่นซองข้อเสนอในโครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling) บริเวณพื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง – สามย่าน


ตามที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการให้เอกชนดำเนินการโครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling) บริเวณพื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง – สามย่าน ฉบับลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  โดยมีกำหนดการยื่นซองข้อเสนอในวันที่  27 เมษายน 2563  เวลา 9.00-12.00 น.  ณ  ชั้น 2  อาคารสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง ทำให้ส่งผลต่อการประสานงานโครงการ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการสำนักงานฯ จึงขอเลื่อนกำหนดการยื่นซองข้อเสนอเป็น วันที่ 15 มิถุนายน 2563  เวลา 9.00 – 12.00 น.  ณ  ชั้น 2  อาคารสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โทร. 091-545-3756 ได้ในวันและเวลาราชการ

 

คลิกเพื่อดูประกาศ

 

 

Start typing and press Enter to search