สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลาปิดที่ทำการสำนักงานใหญ่ เป็นการชั่วคราว เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. – 30 เม.ย. 2563

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขยายเวลาปิดที่ทำการสำนักงานใหญ่ เป็นการชั่วคราว เพิ่มเติม

ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 30 เมษายน 2563

ซี่งทุกฝ่ายยังคงดำเนินการทำงานตามปกติ และสามารถติดต่อได้

 

Start typing and press Enter to search