พนักงานปฏิบัติการพื้นที่

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• งานดูแลควบคุมการใช้พื้นที่ หาบเร่ แผงลอย
• งานดูแลรักษาความปลอดภัย, งานรักษาความสะอาด
• งานดูแลสวนและต้นไม้
• งานระบบสาธารณูปโภค ซ่อมแซม บำรุงรักษา
• ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับปวส. – ปริญญาตรีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านงานดูแลพื้นที่และมีทักษะด้านช่าง (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์)
• มีประสบการณ์งานด้านอาคาร สำนักงาน ศูนย์การค้า ไม่น้อยกว่า 3 ปี

 

Download ใบสมัคร

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงานมาที่ Email : recruitment@pmcu.co.th

Start typing and press Enter to search