TUSHOLDINGS ร่วมกับ PMCU บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาฯ สภากาชาดไทย

21 เมษายน 2563 TUSHOLDINGS ร่วมกับ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) นำโดย รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำกับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สินและนวัตกรรม บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ Medical Respirator Masks จำนวน 2,000 ชิ้น Disposable Sterile Masks จำนวน 10,000 ชิ้น และ Medical Disposable Protective Clothing จำนวน 300 ชิ้น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินฑัต

Start typing and press Enter to search