แจ้งขยายวันปิดที่ทำการสำนักงานใหญ่ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แจ้งขยายวันปิดที่ทำการสำนักงานใหญ่ เป็นการชั่วคราว
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ซี่งทุกฝ่ายยังคงดำเนินการทำงานตามปกติ และสามารถติดต่อได้

หากท่านมีความประสงค์ติดต่อ/ส่งของ/จดหมาย/เอกสาร โทร. 09-1545-3715

Start typing and press Enter to search