ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกฝึกทำงานจากบ้าน (Work From Home) โครงการ PMCU Internship Program 2020

ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกฝึกทำงานจากบ้าน (Work From Home)
โครงการ PMCU Internship Program 2020 ยืนยันการฝึกงานกับสำนักงานฯ
ทาง E-mail : wichuda.p@pmcu.co.th วันที่ 15- 20 พฤษภาคม 2563
ระยะเวลาการฝึกงาน ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2563
หากมีข้อสงสัยสอบถาม ติดต่อ วิชชุดา โทร 091-545-3744

Start typing and press Enter to search