“ปิดทองหลังพระ” ให้กำลังใจคนไทย ผ่านหนังสั้น “วิกฤตรัตนโกสินทร์”

ปิดทองหลังพระ และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ฯ ร่วมมือกับ กสทช. และพันธมิตรเครือข่าย กระตุ้นกำลังใจกำลังสติคนไทยในภาวะวิกฤต ผ่านหนังสั้นที่กำกับโดย “ปรัชญา ปิ่นแก้ว” ถอดความวิกฤตรัตนโกสินทร์

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลอย่างรุนแรงต่อคนทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยที่คาดว่าเศรษฐกิจจะติดลบ 6% และคนตกงานเป็นจำนวนมาก ในภาวะดังกล่าวนี้ ต้องการความสามัคคีกันแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตามจะต้องเริ่มจากชาวไทยมีกำลังใจและสติก่อน

นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวว่า “เราเจอโควิดขณะเดียวกับภัยแล้งรุนแรงที่สุดใน 40 ปี และการชะลอตัวของเศรษฐกิจนับจากสงครามการค้าช่วงปีกว่าที่ผ่านมา ดังนั้นโควิดเป็นแค่หนึ่งมุมของสิ่งที่เราเจอ”

ดังนั้นจึงได้มอบให้ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง ปรัชญา ปิ่นแก้ว มาดำเนินการสร้าง โดยนำเอาวิกฤตต่างๆที่ใหญ่สุดของประเทศมาแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถผ่านมาได้และพัฒนาได้จนปัจจุบัน

“กำลังใจและสติ ตามพระบรมราโชวาทเป็นพื้นฐานสำคัญ เราทำอะไรให้ดีไม่ได้ถ้าขาดสองสิ่งนี้”

ความตั้งใจดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบและสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก กสทช. สมาคมทีวีดิจิตัล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย ที่จะร่วมกันเผยแพร่

“ชาวไทยทุกคนควรสร้างกำลังใจ กำลังสติให้กันและกัน ฝ่าปัญหาที่รุนแรงครั้งนี้เพื่อลูกหลานที่กำลังเติบโต”

ทั้งนี้ “วิกฤตรัตนโกสินทร์” ภาพยนตร์สั้น ความยาว 4.22 นาที บอกเล่าเรื่องราวการผ่านวิกฤตการณ์ทั้งโรคระบาด ภัยแล้ง วิกฤตเศรษฐกิจ ของประเทศตั้งแต่ครั้งต้นกรุงจนถึงปัจจุบัน ผ่านบทสนทนาของคุณพ่อกับลูกชายช่างสงสัย

ให้ทั้งข้อคิดและเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนว่า ไม่ว่าจะพบกับวิกฤตใหญ่เพียงใด แต่ทุกวิกฤตนั้นมีทางออก และคนไทยก็ผ่านพ้นทุกวิกฤตมาได้ รวมถึงวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ในครั้งนี้

ตอนจบของหนังได้อัญเชิญพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาให้สติแก่ชาวไทยทุกคน

“….วิถีชีวิตของคนเรานั้นจะต้องมีทุกภัย มีอุปสรรคเข้ามาเนืองๆ มีมผู้ใดจะอยู่เป็นปกติสุขอย่างเดียวได้ ทุกคนจึงต้องเตรียมกาย เตรียมใจ และเตรียมการไว้ให้พร้อมเสอม เพื่อเผชิญและป้องกัน แก้ไขความไม่ปกติเดือดร้อนต่างๆ ด้วยความไม่ประมาท ด้วยเหตุผล ด้วยหลักวิชา และด้วยสามัคคีธรรม…”

ที่มา : www.prachachat.net

Start typing and press Enter to search