โครงการพัฒนา LIKE @ SIAM (Block H)

เป็นโครงการพัฒนาอาคารโบนันซ่าเดิม ให้เป็นอาคารรูปแบบมิกซ์ยูส เป็นโครงการที่ประกอบไปด้วย ศูนย์รวมการเรียนรู้ (Learning Space) อาคารสำนักงานสมัยใหม่ (Modern Office) และพื้นที่ร้านค้า (Retail) ที่โดดเด่นและแตกต่างด้วยแนวคิดการจัดสรร และใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “LIFE & LEARNING EXPERIENCES”

Start typing and press Enter to search