พนักงานปฏิบัติการพื้นที่

หน้าที่ความรับผิดชอบ • งานดูแลควบคุมการใช้พื้นที่ หาบเร […]

ผู้จัดการทั่วไป /ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป(Siam Scape)

คุณสมบัติ • เพศชาย , หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป • วุฒิการศึก […]

สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) “ยกเว้นค่าเช่าและค่าบริการ 100%” สำหรับร้านค้าที่ต้องหยุดกิจการชั่วคราวตามประกาศของรัฐ

สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) ยกเว้นค่าเช่าและค่า […]

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลาปิดที่ทำการสำนักงานใหญ่ เป็นการชั่วคราว เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. – 30 เม.ย. 2563

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลาป […]

รพ.จุฬาฯ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับความร่วมมือจาก PMCU และ OZONE HOTEL สามย่าน “จัดสรรที่พักฟื้น Isolation Unit เพื่อแบ่งเบาภาระโรงพยาบาล”

  นับเป็นความร่วมมืออันดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน […]

ประกาศเลื่อนกำหนดการยื่นซองข้อเสนอในโครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling) บริเวณพื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง – สามย่าน

ประกาศ  สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เ […]

ประกาศเลื่อนการปิดถนนซอย จุฬาฯ 26 ชั่วคราว เพื่อจัดทำทางม้าลาย 3 มิติ ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด

ประกาศเลื่อนการปิดถนนซอย จุฬาฯ 26 ชั่วคราว เพื่อจัดทำทา […]

สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ ลิโด้ คอนเน็คท์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “Big Cleaning’’ ล้างทำความสะอาดผิวจราจรและทางเดินเท้า

สำนักงานเขตปทุมวัน ร่วมกับ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ […]

สนามเทพหัสดินจะปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส COVID -19 ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มี.ค.นี้ เป็นต้นไป

สนามเทพหัสดินจะทำการปิดให้บริการ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต […]

PMCU เพิ่มมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในพื้นที่เขตพาณิชย์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการ

PMCU (สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ) เพิ่มมาตรการป้องกั […]

ปิดถนน ซอย จุฬาฯ 26 ชั่วคราว เพื่อดำเนินการทำทางม้าลายใหม่ ในวันที่ 20 มีนาคม 2563

ปิดถนน ซอย จุฬาฯ 26 ชั่วคราว เพื่อดำเนินการทำทางม้าลายใ […]

โครงการฝึกงานสำหรับนิสิตชั้นปีการศึกษาที่ 3 และ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานจริง

PMCU INTERNSHIP PROGRAM 2020 : โครงการฝึกงานสำหรับนิสิต […]